GALEB MetalPack u novembru: Merenje emisije štetnih gasova

 

 

Mesec novembar je za kompaniju GALEB MetalPack bio izuzetno važan. Institut za zaštititu na radu iz Novog Sada je izvršio merenje emisije štetnih gasova u otpadnim gasovima sa linije lakiranja.

 

 

GALEB MetalPack je društveno odgovorna kompanija, poštujući evropske i domaće zakonske norme, pre dve godine je preventivno zamenjen gasni kotao na liniji lakiranja. Prema tome, dobijeni rezultati merenja štetnih sastava izlaznih gasova na emiterima su i više nego zadovoljavajući, nalaze se daleko ispod zakonski dozvoljene norme. Izveštaj o merenju je u celosti objavljen i može se videti na stranici Download - Društvena odgovornost.