Limenke sa usadnim poklopcem

 

GALEB MetalPack proizvodi limenke koje mogu biti proizvedene sa ravnim ili suženim dnom u opsegu visina od 94 mm do 225 mm.

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ø 100 mm

 

PREČNIK d(mm)   STANDARDNA VISINA h(mm)      KAPACITET (ml)

   ø 100                                   94                                   500

   ø 100                                  119                                  750

   ø 100                                  146                                  1000

   ø 100                                  166                                 1100

   ø 100                                  225                                 1500

 

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ø 153mm i  ø 163mm

 

PREČNIK d(mm)   STANDARDNA VISINA h(mm)      KAPACITET (ml)

   ø 153                                   166                                   2500

   ø 153                                   185                                   3000

   ø 163                                   270                                   5000

 

Limenke sa usadnim poklopcem

Limenke sa izlivnim grlom

Prečnik izlivnog grla je 42 mm. Limenke mogu biti proizvedene sa ravnim ili suženim dnom u opsegu visina od 119 mm do 225 mm.

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ø 100 mm

 

PREČNIK d(mm)   STANDARDNA VISINA h(mm)      KAPACITET (ml)

   ø 100                                  119                                  750

   ø 100                                  146                                  1000

   ø 100                                  166                                 1100

   ø 100                                  225                                 1500

 

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ø 153/42 mm

 

PREČNIK d(mm)   STANDARDNA VISINA h(mm)      KAPACITET (ml)

   ø 153 /42                                  166                                   2500

   ø 153 /42                                  185                                   3000

 

    

 

Limenke sa izlivnim grlom 2