GALEB MetalPack proizvodi limenke za prehranu koje se koriste za pakovanje mesnih i ribljih proizvoda.

Proizvode se u različitim oblicima i volumenima, zaštićene su lakovima otpornim na sterilizaciju. Limenke za prehranu poseduju BRC Packaging standard.

Limenke za prehrambene proizvode 1
Tehnički podaci – Limenke za prehranu
 
PREČNIK d(mm)      MASA SADRŽAJA m(g)

      ø 73                             90

      ø 73                             95
      ø 73                             100
      ø 73                             140
      ø 73                             150
 
Limenke za prehrambene proizvode 3

 

Godišnja nagrada od svetskog magazina The Canmaker za dvodelnu limenku u oblasti prehrambene industrije.