Postoje tri vrste ukrasnih limenki sa različitim vrstama poklopaca. Okrugle i četvrtaste limenke sa plastičnim poklopcem i žičanim zatezačem kao i okrugle i elipsaste limenke sa preklopnim poklopcem.

 

TEHNIČKI PODACI– Okrugle i četvrtaste limenke sa plastičnim poklopcem i žičanim zatezačem

 

PREČNIK d(mm)              VISINA h(mm)
  ø 100                                    65-300
  ø 108 x 75                            75-150


TEHNIČKI PODACI
– Okrugle i elipsaste limenke sa preklopnim poklopcem

 

PREČNIK d(mm)                  VISINA h(mm)
    ø 73                                          65-200
    ø 89                                          65-300
    ø 110                                        65-300
    ø 130                                        65-300
    ø 153                                        65-300
    ø 200                                        65-300
    ø 104 x 65                                 65-120
Ukrasne limenke 1